Van 1 november 2018 tot eind april 2019

Ter gelegenheid van een have eeuw IJ-tunnel is de tentoonstelling IJ-tunnel 50 jaar , “Een monument onder het IJ” te zien.

De komst van de tunnel was niet vanzelfsprekend. Het bedrijfsleven en de bevolking in Noord hebben gevochten om een betere verbinding met de stad te krijgen.

Een van de voorvechters in Noord was T.C. Groot , industrieel uit de Hamerstraat. Om de argumenten voor de bouw kracht bij te zetten fotografeerde hij de files voor de ponten in de jaren 50. Hij kwam met een eigen tunnelplan en ideeën voor de inrichting van Noord. Toen de gemeente eenmaal het besluit door de tunnel had genomen bleef er nog ëén groot strijdpunt over: Een tunnelverbinding voor de fietsers en de voetgangers. We vonden geluidsopnamen van zijn persconferentie in 1955. Deze Noordse strijd met een onwillig gemeentebestuur gaat tt op de dag van vandaag door.

De expositie bevat veel beelden, foto’s van de bouw en Polygoonfilms. Naast een beeld van de tunnelbouw geeft het ook een prachtig beeld van Noord 50 jaar geleden. De erven Groot, die allen nog steeds op de Buiksloterdijk wonen, vonden in het familie archief vele foto’s van de acties van het IJ-tunnelcomité. De gemeentelijke dienst die de IJ-tunnel beheert stelde haar archieven open . In de tentoonstelling zijn vele beelden en spullen uit 1968 en eerder te zien. Het geeft een beeld van de bouw van de tunnel maar ook van Amsterdam Noord 50 jaar geleden. Ook deden de makers nog een bijzondere vondst in het familiearchief van de erven Groot: zeer zeldzame unieke 8mm filmbeelden van het Hamerstraatgebied in 1950, de ijsbaan in het Noorderpark in de winter van 1963 en de allereerste ludieke Dam tot Dam race in 1959 met o.a. de Harmonie Tuindorp Oostzaan en kanovereniging de Viking.

Lezing door Harry Bijl

Zondag 27 januari om 11.30 uur

Aanleg Noordelijke ingang IJ-tunnel 1966

Harry Bijl, auteur van het boek over de IJ-tunnel “Een monument onder het IJ”, houdt op 27 januari een lezing ter gelegenheid van de tentoonstelling “IJ-tunnel 50 jaar”.
Het gevecht om betere verbindingen met de stad is nog immer actueel. Vooral in Noord wordt de discussie over een brug of een tunnel voor fietsers en voetgangers gevoerd. In de tentoonstelling en het boek van Harry Bijl valt te zien dat de gemeente al in 1940 vlak voor de oorlog uitbrak, een plan voor een voetgangersverbinding goedkeurde. Na de oorlog in 1950 werden de plannen herzien.

Entree 7,50, reserveren via reserveer@museumamsterdamnoord.nl